ASZF - Adatkezelés

Általános Szerződés Feltételek!

Figyelem! A Klau Kozmetika csaík és kizárólag magánszemélyeket fogad és magánszámelyeknek ad számlát, céges vendégek fogadását nem tudjuk biztosítani.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érvényes a Klau Kozmetika (továbbiakban: Szolgálgató) által üzemeltetett klaukozmetika.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) online foglalása esetén, valamint az az egyéb (telefonos, közösségi médiás, e-mail, viber, egyéb üzenetküldési rendszerek) foglalása esetén i,s a foglalást leadó természetes személyekre (továbbiakban: Ügyfél) és az így igénybevett szolgáltatások (továbbiakban Szolgáltatás) igénybevétele során minden esetben.

 

Klau Kozmetika adatai:

név: Bender Klaudia Ev.

székhely: 1035 Budapest, Kerék utca 8.

szalon: 1022 Budapest, Bimbó út 91. 

telefon: +36 20 215 0745

email: [email protected]

Nyilvántartási szám: 54617304

tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye, email címe: Contabo (.com).

 

Jelen ASZF vonatkozik minden a Szolgáltatóhoz érkezett foglalásra és szolgáltatás ingénybevételére és így minden vendégre vonatkozik kivétel nélkül, függetlenül attól, hogy a foglalás milyen módon történt meg (Weboldal, telefon, e-mail, Instagram, Facebook, Személyes stb.).

 

Általános rendelkezések:

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a jelen szerződésből eredő követeléseit harmadik személyre engedményezni.

Az ügyfél tudmásul veszi hogy a Szolbáltató jogosult a szolgáltatás nyújtást bármikor indoklás nélkül megtagadni.

A szalonban, weboldalon közösségi médiábakn megjelenített valamennyi tartalom (szolgáltatás-, termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja a Szolgáltattó. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos és a szolgáltató megteszi a szükséges jogi lépéseket a szerzői jogsértések észlelésekor.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosított rendelkezések az azok hatályba lépését követően az igénybevett szolgáltatásokra alkalmazandók. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.

1. Időpont foglalás és regisztráció a foglalásokat kezelő rendszerben.

A Szolgáltató minden típusú (online, telefonos, közösségi médiás...) időpont foglalás esetén első alkalommal az Ügyfél adatait, amik szükségesek a szolgáltatás igénybevételéhez és a kommunikációohz, a foglalásokat kezelő - a Weboldalba épített online - rendszerbe  regisztrálja.

A vendég azzal, hogy időpontot foglal, tudomásul veszi, hogy kötbér kötelezettsége keletkezik abban az esetben ha a foglalását, annak kezdő időpontja előtti 24 órán belül mondja le, vagy ha nem jelenik meg a foglalás kezdőidőpontját követő 15 percen belül (15 perc késés esetén a szolgáltatást a szolgáltató nem köteles biztosítani és felszámolhatja a kötbért). A kötbér mértéke a foglalt szolgáltatások árlistában közölt és közzétett árának a 30%-a.

1.1 Online időpont foglalás és regisztráció az első alkalommal.

A Weboldalon a Vendég online foglalhat időpontot a kiválasztott szolgáltatásra, a https://klaukozmetika.hu/bejelentkezes/ oldalon  az összes szolgáltatásra, vagy az egyéb oldalakon (pl. https://klaukozmetika.hu/muszempilla/, https://klaukozmetika.hu/smink/) az egy-egy speciális szolgáltatásra.

Az online foglalás lépései:

 1. Szolgáltatás, szolgáltatások kiválasztása.
 2. Kiegészítő szolgáltatások hozzáadása.
 3. Időpont kiválasztása a lehetséges időpontokból.
 4. Felhasználói adatok megadása új Ügyfél esetén. Meglévő ügyfél esetén megadható azonosításhoz a regisztrált email és telefonszám, vagy be is lehet lépni.
 5. Foglalás véglegesítése.

1.2 Egyéb (telefonos, Instagram, Facebook, személyes) időpont foglalás és regisztráció első alkalommal.

A Szolbáltató, az Ügyfél első bejelentkezésekor tájékoztatja az ügyfelet, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez a foglalásának a kezeléséhez, minimálisan a Nevét és a telefonos, email elérhetőségét rögzíti a Weboldal foglalásokat kezelő rendszerébe.

2. A foglalások kezelése és működése.

Az foglalásokat a Weboldalba integrált rendszer kezeli.

2.1 Új ügyfél esetén a regisztráció menete.

 • Amikor új ügyfél Online foglal elsőként időpontot, akkor a rendcszer a bekért Név, e-mail és telefonszám alapján létrehozza automatikusan a felhasználói fiókot és az első foglalást is és mindkettőről email értesítést kül. Az email értesítés tartalmazza a fiók belépési jelszavát és a szükséges használati információkat.
 • Amiokr új ügyfél telefonon vagy egyéb közösségi média vagy e-mail üzeneten keresztül foglal időpontot, akkor a Szolgáltató készíti el kézzel a felhasználói fiókot. a telefonon vagy egyéb módon megadott név, az email és a telefonszám alapján. Ezt a fiókot az ügyfél későbbiekben maga is használhatja online foglalásra.

2.2. Ügyfél fiók működése regisztráció után.

Az elős foglaláskor létrehozott ügyfélfiókba a https://klaukozmetika.hu/felhasznaloi-fiok/ lehet belépni. 

Az ügyfél fiókban az alap adatokon túl önkéntesen (nem kötelező jelleggel) a számlázáshoz és a foglalások könnyebb kezeléséhez opcionálisan meg lehet adni a  címet, a születési adatokat és egy sorban tetszőleges (fontos információkat), valamint jelszót lehet változtatni. 

Az ügyfélfiókban lehet kezelni és ellenőrizni a jövőbeni és a régebbi foglalásokat. A jövőbeni foglalásokat akár le is lehet mondani abban az esetben ha a foglalás 24 órán túl van a jövőben, illetve új foglalásokat is le lehet adni.

2.3. Foglalások kezelése, működése

Foglalást akár új akár meglévő ügyfelek Online, vagy az ismert egyéb módokon adhatnak le.

 1. A foglalások, a foglalt időpont előtti 24. órát megelőzően, következmény nélkül lemondhatók, akár az Online felületen az Ügyfél fiókban (https://klaukozmetika.hu/felhasznaloi-fiok/) akár telefonon, egyéb üzenetben.
 2. A foglalásokat a foglalt időpont előtti 24 órában már csak és kizárólag telefonon lehet lemondani azzal, hogy a foglalás 24 órán belüli lemondása esetén az ügyfél köteles kötbérként megfizetni a lefoglalt szolgáltatások aktuális és közzétett árlista szerinti értékének a 30%-át. Amennyiben a foglalás nem kerül lemondásra és az Ügyfél nem jelenik meg a foglalt időpont kezdőidőpontját követő 15 percen belül, úgy az Ügyfél szintén köteles a 30%-os kötbér megfizetésére.
 3. Egy adott foglalásoról, a foglalást megelőz napon reggel a rendszer emlékeztető üzenetet küld e-amilben. 
 4. Olyan szolgáltatásoknál (pl. műszempilla töltés), ahol javasolt/várható a szolgáltatás rendszeres ismétlődése, a foglalás után a rendszer (a várható új foglalás előtt) ismét emlékeztető küld (1 alkalommal). 

Fontos! Amennyiben a foglalási emlékeztető nem érkezik meg vagy valamilyen hiba miatt téves a tartalma, úgy ezek a hibák az ügyfelet nem mentesítik a jelen pontban rögzített kötelezettségei és kötbér fizetési kötelezettsége alól. Amennyiben az ügyfél nem ondja le a foglalását az azt megelőző 24 órát megelőzően, vagy legalább 15 percet késik, úgy köteles a fentiek szerint minden esetben megfizetni a foglalt szolgáltatás/ok értékének 30%-át kötbérként.

3. Árak közzététel és érvényessége

A Szolgáltató az érvényes és aktuális árakat minden esetben a https://klaukozmetika.hu/bejelentkezes/ oldalon közzéteszi oly módon, hogy az online foglalási űrlap fölött az "Árlista" feliratnál lévő kapcsolóra kattintva megjeleniti, hasonlóan mintha egy "Árlista" fülezés lenne.

A szolgáltatás igénybevételekor (annak pontos dátumán) az ügyfél köteles a fenti módon az "Árlista" fülön közzétett és az adott dátumon így révényes áslita szerinti árat megfizetni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor indoklás nélkül árat emeljen vagy csökkentsen, azzal hogy áremelés vagy csökkentés munkaidőben nem történhet meg. 

Az Online foglalás leadásakor, a foglalás pillanatában érvényes árakat a foglalási rendszer megjeleníti (és elküldi) az Ügyfélnek, azonban a fentiek alapján az online foglaláskor megjelenített ár nem garantált, hogy a szolgáltatás igénybevételekor is érvényben lesz, így előfordulhat hogy a foglaláshoz képest más árat kell fizetnie az ügyfélnek a szolgáltatás igénybevételekor.

Figyelem! Az online foglaláskor megjelenített (és elküldött) ár tájékoztató ár, a foglalás pillanatában érvényben lévő ár és nem a szolgáltatás igénybevételekor érvényben lévő ár. A foglalás leadása a fentiek alapján nem garantálja azt, hogy a később lefoglalt időpontban is érvényesek leszenk a foglaláskor árak, hiszen az előzőek szerint az Ügyéfl köteles minden esetben az "Árlista" fülön közzétett mindenkor érvényes árat megfizetni a szolgáltatás igénybevételének időpontjában.

A szolgáltató  (csak és kizárólag) az Online leadott foglalások esetén annyiban tér el a fenti szabálytól, hogy az új árat nem érvényesíti az adott áremelés (vagy csökkentés) tárgyhetében. Ezt úgy kell érteni, hogy ha a szolgáltató egy adott héten árat emel vagy csökkent, akkor azok az ügyfelek akik (csak és kizárólag) online foglaltak időpontot, az adott tárgyhétre az áremelés hetére mentesülnek az áremelés alól. Az online foglalt időpontok esetében az áremelés tárgyhetében a foglaláskori (előző) árat kell megfizetnie az Online foglaló ügyfélnek, nem az "Árlista" fülön közzétett mindenkor aktuális árat.

4, Szolgáltatósok igénybevétele, felelősség kizárása a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban.

Az Ügyfél a Szolgáltató összes/báremely szolgáltatását csak és kizárólag a saját felelősségére veszi igénybe. 

A szolgáltató a helyszínen és a weboldalon is (a blog-ban: https://klaukozmetika.hu/blog/) valamint az online foglaláskor is igyekszik tájékoztatni a szolgáltatásról és annak részleteiről esetleges kockázatairól az ügyfelet, azonban az Ügyfél egészségügyi adatait nem ismeri azokat feltráni nem tárja fel és nem is kezeli, ahogyan nem köteles az ügyfelet a tájékoztatók elolvasására meghallgatására kötelezni, így az ügyfél egyéni döntése a szolgáltatás igénybevétele és így teljes felelősségel is tartozik saját azon döntésere tekintettel, hogy szolgáltatást igénybeveszi-e vagy sem. Az ügyfél felelőssége kizárólagos és kizárja teljes mértékben a Szolgáltatói felelősséget a szolgáltatósok igénybevétele esetén.

Minden esetben az Ügyfél kizárólagos felelőssége a szolgáltatósok igénybevétel az, hogy az foglalt szolgáltatás igénybevétele előtt akár az interenten vagy bármilyen módon tájékozódjon a lefoglalt szolgáltatás kockázatairól, elolvassa és meghallgassa a szolgáltatói tájékoztatásokat, majd az, hogy a saját egészsségügyi állapota és a kockázatok általa választott mélységű megismerése alapéján eldöntse, hogy valóban a szolgáltatást igénybe veszi-e kizárólag saját felelősségére.

Összefoglalva, az ügyfél teljes mértékben és kizárólag saját felelőssége tudatában jár el amikor egyéni döntése és mérlegelése alapján tájékozódik a szolgáltatásról annak kockázatáról és arról, hogy saját egészségügyi állapota és a kockázatok alapján saját felelősségére igénybe veszi-e a Szolgáltató bármely szolgáltatását.

A szolgáltatás igénybevétele tekintetében a kizárólagos Ügyfél feleősség alapján a Szolgáltató kizár minden felelősséget akár pénzügyi kár, vagy egészségügyi kockázat és állapot változás esetére is.  

A szolgáltató minden végzetséghez kötött szolgáltatás esetén rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges végzettséggel.

Bár a szolgáltatásokat az ügyfél csak és kizárólag saját felelősségére veszi igénybe a saját egészségügyi állapotának ismeretében és a saját döntése alapján, a feltárt kockázatok mérlegelése után, a Szolgáltató igyekszik tájékoztatni az ügyfélet a szolgáltatásról, annak tartalmáról és kockázatairól, ennek keretében a szolgáltatásokról igyekszik rövid ismertetőt az online foglalásnál megjeleníteni és esetlegesen (de nem kötelezően) a blog-ban is külön cikkben összefoglalni a szolgáltatást. 

5. További kötelezettségek és felelősségek.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan (például számítástechnikai vírus okozta) károkért, amelyek az Ügyfél számítástechnikai eszközeiben vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött elektronikus levelek megnyitása során keletkezett. A Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget a Rendszernek az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért. Kizárt a Szolgáltató felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Rendszer – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF ellenes használatából ered, illetve az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért. A Szolgáltató szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért, ahogyan a harmadik személy által okozott károkért vagy veszteségért sem.

A Szolgáltató az Ügyfél magatartásáért harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik.

Jelen ÁSZF teljesítése során Szolgáltató-nek nem kötelezettsége az Ügyfél hibás adatrögzítésének vagy adatmegadásának feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás, illetve nem vállal felelősséget a helytelenül felvitt vagy megadott adatokért, különösen a telefonszámokért, e-mail címekért számlázási adatokért, továbbá nem vállal felelősséget az egyes e-mail szolgáltatók tevékenységéért.

Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben az Ügyfél a Rendszer használatával harmadik fél érdekeit, a hatályos jogszabályokat vagy jelen ÁSZF-et sérti.

A teljesítés során Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el. Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozói tevékenységét, termékeit saját tevékenységére vonatkozó minőségbiztosítási szabványok szerint köteles ellenőrizni. Szolgáltató gondoskodik róla, hogy alvállalkozója a Szolgáltató által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően jár el. 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy

 • tilos a Szolgáltató weboldalán jogszabályba vagy jó erkölcsbe, illetve közízlésbe ütköző vagy a szerzői jogokat sértő tartalom elhelyezése, közzététele,
 • tilos a Szolgáltató weboldal és a Szolgáltatás használatával kéretlen, reklámcélú e-mailek küldése, valamint más felhasználók zaklatása.

A Rendszer helytelen használatából eredő károkért az Ügyfél felelősséggel tartozik.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Weboldal használói által kifejtett bármely magatartásért, vagy a Weboldal használata során felmerülő bármely kárért. A Weboldal használója saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállal. 

6, Az Online rendszer használatának további szabályai

A Rendszer web alapú, internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A Rendszerbe a https://klaukozmetika.hu/ weboldalon annak oldalain vagy hozzászólásainál lehet bejelentkezni, vagy a https://klaukozmetika.hu/felhasznaloi-fiok/ oldalon.

A használat és a Bejelentkezés feltétele a szélessávú internetkapcsolat és a Firefox, Google Chrome, Safari internet böngészők valamely aktuális verziója (a gyártói támogatással nem rendelkező böngészők nem támogatottak), továbbá szükséges az ezen internet böngészők futtatására alkalmas számítógép, felhasználó név és jelszó ismerete.

Ügyfélnek/felhasználónak minősülnek azok, akiknek lehetősége (jogosultsága) van a Szolgáltató Rendszerbe bejelentkezni. A Rendszerbe egy felhasználónévvel csak egy valós személy jelentkezhet be. Külön személyeknek külön hozzáférési jogosultság használata szükséges.

A Rendszer felhasználóinak jogosultságainak kezelését a Szolgáltató végzi.

Felhasználó felelőssége saját felhasználói nevének és jelszavának biztonságos tárolása. A nem megfelelő felhasználónév-jelszó tárolásból eredő károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél/felhasnzáló köteles a Rendszer általa észlelt hibáit haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltató elérhetőségei egyikén.

Szolgáltató azonnali hatállyal megszüntetheti az Ügyfél/felhasználó hozzáférését és/vagy fiókját különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

 • ha az Ügyfél/felhasnzáló a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti,
 • ha az Ügyfél/felhasnzáló olyan magatartást tanúsít, amely a Szolgáltató jogos érdekeit, jóhírnevét sérti,
 • ha az Ügyfél/felhasnzáló által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak,
 • haaz Ügyfél/felhasnzáló a Szolgáltató-et egyéb módon megtéveszti,
 • ha az Ügyfél/felhasnzáló a Rendszert nem a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint használja,
 • ha az Ügyfél/felhasnzáló a Szolgáltatót igazoltan, több alkalommal megtéveszti.

7. Panaszkezelés

Panasszal, vagy bármilyen igénnyel kapcsolatban a Szolgáltató áll az Ügyfél rendelkezésére munkanapokon 9.00 és 17.00 óra között az alábbi elérhetőségeken: email: [email protected], tel.: +36 20 215 0745.

A Szolgáltató kizárólag a Weboldal használatával kapcsolatos panaszokat tudja kivizsgálni. Az időpont foglalás alapján igénybe vett szolgáltatást az ügyfél saját felelősségére veszi igénybe és a szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljesítését bármikor elutasítani.

Az Ügyfél a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be panaszát vagy igényét, melyet a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül elbírál.

Adatkezelési tájékoztató


A weboldalunk címe: https://klaukozmetika.hu.

Bender Klaudia Ev.

2074 Perbál, Dózsa György út 31.

Továbbiakban Klau Kozmetika

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor az érintett hozzájárulásával a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Vendég nyilvántartás, időpont foglalás - Online bejelentkezés

A Klau Kozmetika jogos érdekből, a szolgáltatás teljesítéséhez és a számlázási köteleztettség teljesítéséhez a Klau Kozmetika weboldal részeként online tárolja a vendég adatait.

A vendégnyilvánátartó rendszerbe az első Online bejelentekezéskor vagy az első Telefonos foglaláskor kerülnek be a vendég adatai.

Az online bejelentkezés és nyilvántartó rendszer, a foglalási időpontok kezelésének érdekében az Online nem regisztrált vendégek esetében tárolja a Nevet, az email címet és a telefonszámot személyes adatként, illetve az online bejelentkezett felhasználók, a felhasználói fiókban opcionálisan megadhatják a fiókba történő belépés után a pontos számlázási címüket is. Az online foglalási rendszer használatkor biztonsági okokból az IP cím is eltárolásra kerülhet.

Hírlevél feliratkozás

A hírlevél feliratkozáskor eltárolásra kerül a név és az Email cím és a feliratkozáskori IP cím.

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, vagy online bejelentkezést adsz le a honlapon, vagy belépsz a felhasználói fiókodba, úgy bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed, telefonszámod és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az "Emlékezz rám" opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Az oldal Google Analytics statisztikai szolgáltatást használ ami szintén sütiben tárolja el a látogatási ID-d, ahogyan a Google Adwords hirdetés megjelenítő rendszer is használja a Google analytics és a saját sütijét oldalunkon.

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

A sütiket akár Ön is kezelheti saját böngészőjében külön is, a böngészők sütikezeléséről az alábbi linkeken olvashat.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Microsoft Internet  Explorer  11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

Microsoft   Internet   Explorer   9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

Microsoft   Internet   Explorer   8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Google értékelések

A weboldalon megjelenített Google értékelések, Google rendszerébe közzétett publikus értékelések és a hozzá kapcsolódóan publikusan közzétett nevek és képek, így azok nem számítanak személyes adatkezelésnek, azonban ezek törlését is kérheted weboldalunkról tőlünk.

Analitika

Oldalunk statisztikáját a Google Analytics méri a Googla Tag Manager szolgáltatás segítségével.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

A Klau Kozmetika weboldala számára a tárhely szolgáltatást a Contabo.com (európai uniós szerverközpontja) tárhely szolgáltattató biztosítja.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai vagy a termékekre leadott értékelések és a Google rendszeréből átvett értékelések, nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás vagy értékelés az általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások és értékelések listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók és az Online bejelentkezési rendszer vendégei (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor a saját felhasználói fiókjában (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik. Azok a vendégek akik csak telefonon jelentkeztek be, az email címük megadásával az Online fiókot is aktíválhatják és így a telefonos bejelentezések esetén is kezelhetik saját személyes adataikat.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

Kérheti a weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás, értekelés írása esetén és Online vagy telefonos foglalás esetén tárolt személyes adatok export fájlban történő megküldését, ami minden adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljünk. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági, számlázáshoz kapcsolódó jogszabályi okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

Klau Kozmetika +36 20 215 0745, [email protected]

További információk

A személyes adatokról a regisztrált felhasználóknak:

Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni.
Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni.
Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák.
Joga van kérni az adatkezelés korlátozását.
Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére.
Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni.
Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja.
Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a Klau Kozmetika elérhetőségein.

Tájékoztatás:

Az érintett kérelmére a Klau Kozmetika a fenti jogok gyakorlására az elérhetőségeire megkapott kérés bejelentéstől számított lehető legrövidebb de maximum 30 napon belül érdemben válaszol.

 

crossmenu